Przejdź do treści strony WCAG

Organy Gminy

Organ stanowiący i kontrolny
Rada Miejska w Namysłowie

Organ wykonawczy
Burmistrz Namysłowa