Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Pasowanie na Przedszkola 2017.jpeg
 
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów
 • nr telefonu: 77/410 07 70
 • fax: 77/ 410 07 70
 • e-mail:
 • adres strony www: www.przedszkole-namyslow.pl 
 • dyrektor: mgr Alina Mysiorek
 • wicedyrektor: mgr Anna Walczak
 • główny księgowy: Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych - Anna Stec-Kołotyło

PERSONEL PRZEDSZKOLA:

Nauczyciele – wychowawcy grup:
 • mgr Dorota Błaszkiewicz
 • mgr Aleksandra Czuczwara
 • mgr Alicja Krawczyk
 • mgr Jolanta Marel
 • mgr Maria Nartowska
 • mgr Bogumiła Pęzioł
 • mgr Agnieszka Pilarska
 • mgr Elżbieta Smoleń
 • mgr Anna Spór
 • mgr Lidia Szołdra
 • mgr Ewa Szewczyk
 • mgr Renata Zielonka

Nauczyciele specjaliści:

 • mgr Marzena Chuchro – nauczyciel/pedagog
 • mgr Urszula Czerwińska – nauczyciel/rehabilitant
 • mgr Małgorzata Janiszewska – nauczyciel/logopeda
 • mgr Małgorzata Kapuścik – nauczyciel/rehabilitant
 • mgr Justyna Kuberska – nauczyciel/pedagog
 • mgr Jolanta Czarnecka-Kuka – nauczyciel psycholog
 • mgr Katarzyna Szydłowska – nauczyciel/terapia dziecka ze spektrum autyzmu
 • mgr Anna Szymszon – nauczyciel/pedagog

Katecheta:

 • mgr Marlena Kłonowska-Bednarz – nauczyciel religii

Personel techniczny:

 • Joanna Bojarzyńska
 • Irena Bondarek
 • Bożena Czuczwara
 • Marta Góral
 • Ewa Kwaśnik – Mędzkiewicz
 • Grażyna Pankiewicz
 • Wioletta Semkijasz
 • Halina Sokołowska
 • Katarzyna Stasiak
 • Joanna Wojcieszak
 • Władysława Zychowicz

Personel administracyjno-obsługowy:

Obsługa kuchenna:

 • Barbara Tomaszewska – szef kuchni
 • Jolanta Zając – pomoc kuchenna
 • Halina Miarka – pomoc kuchenna

Intendent:

 • Anna Bursy

Konserwator:

 • Andrzej Sarnat
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  PROGRAMÓW WŁASNYCH I PROGRAMÓW AUTORSKICH realizowanych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie w roku szkolnym 2017/2018:
 
 
ZAJĘCIA REALIZOWANE BEZPŁATNIE POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • religia.
ORGANIZACJĘ PRACY PRZEDSZKOLA REGULUJĄ:

WYKAZ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:

 • Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie
 • Regulamin Organizacyjny Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Regulamin Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Regulamin ZFŚS
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie

/Wszystkie Regulaminy dostępne są w Kancelarii Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie/

ZASADY I CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:
Placówka jest Przedszkolem Integracyjnym do którego przyjmowane są dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora  Przedszkola. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny.

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 
zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej 
(nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 13:00. 

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
W NAMYSŁOWIE 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA STRONIE GMINY NAMYSŁÓW: www.namyslow.eu

 

Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lidia Szołdra
Data wytworzenia: 2018-02-01

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2012
  przez: Lidia Szołdra
 • opublikowano:
  17-10-2012 18:16
  przez: Lidia Szołdra
 • zmodyfikowano:
  01-02-2018 20:14
  przez: Lidia Szołdra
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 10441
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×