Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów
 • nr telefonu: 77/410 07 70
 • fax: 77/ 410 07 70
 • e-mail:
 • adres strony www: www.przedszkole-namyslow.pl 
 • dyrektor: mgr Alina Mysiorek
 • wicedyrektor: mgr Anna Walczak
 • główny księgowy: Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych - Anna Stec-Kołotyło

PERSONEL PRZEDSZKOLA:

Nauczyciele – wychowawcy grup:
 • mgr Dorota Błaszkiewicz
 • mgr Aleksandra Czuczwara
 • mgr Karolina Dobrzycka
 • mgr Alicja Krawczyk
 • mgr Jolanta Marel
 • mgr Bogumiła Pęzioł
 • mgr Agnieszka Pilarska
 • mgr Elżbieta Smoleń
 • mgr Anna Spór
 • mgr Lidia Szołdra
 • mgr Katarzyna Szydłowska
 • mgr Renata Zielonka

Nauczyciele specjaliści:

 • mgr Marzena Chuchro – nauczyciel/pedagog
 • mgr Urszula Czerwińska – nauczyciel/rehabilitant
 • mgr Małgorzata Janiszewska – nauczyciel/logopeda
 • mgr Małgorzata Kapuścik – nauczyciel/rehabilitant
 • mgr Justyna Kuberska – nauczyciel/pedagog
 • mgr Jolanta Czarnecka-Kuka – nauczyciel psycholog
 • mgr Katarzyna Szydłowska – nauczyciel/terapia dziecka ze spektrum autyzmu
 • mgr Anna Szymszon – nauczyciel/pedagog

Katecheta:

 • mgr Marlena Kłonowska-Bednarz – nauczyciel religii

Personel techniczny:

 • Zofia Andruszków
 • Joanna Bojarzyńska
 • Irena Bondarek
 • Bożena Czuczwara
 • Ewelina Drapiewska-Zając
 • Marta Góral
 • Ewa Kwaśnik – Mędzkiewicz
 • Grażyna Pankiewicz
 • Wioletta Semkijasz
 • Katarzyna Stasiak
 • Joanna Wojcieszak

Personel administracyjno-obsługowy:

Obsługa kuchenna:

 • Barbara Tomaszewska – szef kuchni
 • Jolanta Zając – pomoc kuchenna
 • Halina Miarka – pomoc kuchenna

Intendent:

 • Anna Bursy

Konserwator:

 • Andrzej Sarnat
SPRAWOZDANIA:

 

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  PROGRAMÓW WŁASNYCH I PROGRAMÓW AUTORSKICH realizowanych w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie w roku szkolnym 2018/2019:

 • "KOCHAM PRZEDSZKOLE" -  program wychowania przedszkolnego -  M. A. Pleskot, A. Staszewska - WSiP (gr. I, gr. II, gr. III, gr. IV)
 • "NASZE PRZEDSZKOLE" - program edukacji przedszkolnej -  W. Żaba-Żabińska - MAC edukacja (gr. V, gr. VI)
 • "Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu" - E. Wodzicka-Dondziłło, JUKA (gr. I, gr. V, gr. VI)
 • "Jesteśmy dziećmi Boga" - I. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, ks. G. Łuszczak SJ (WAM) (gr. V, gr. VI)
 • "Literkowo" - L. Szołdra - program własny (gr. V)
 • "Gry uczą i bawią" - A. Czuczwara - program własny (gr. V)
 • "Kodowanie na dywanie" - L. Szołdra - program innowacyjny (gr. V)
 • "Bohater tygodnia" - A. Czuczwara, L. Szołdra - program innowacyjny (gr. V)
 • "Zdolny przedszkolak. Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych" - A. Szymszon - program własny (gr. v)
 • "Uczymy Dzieci Programować" - ogólnopolski program - EduSense (gr. V)
 • "Przyjaciele Zippiego" - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego realizowany przez R. Zielonkę (gr. V)
 • "Pasje i zainteresowania" - E. Smoleń, A. Spór - program innowacyjny (gr. III)
 • "Przedszkolna Akademia Zdrowia" - D. Błaszkiewicz - program innowacyjny (gr. IV)
 • "Będę przedszkolakiem" - J. Marel, A. Pilarska - program adaptacyjny (gr. I)
 • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PROJEKTY:

 • "Piękna Nasza Polska Cała" - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny (wszystkie grupy)
 • "Cały teatr na mojej głowie" - projekt z wyszczególnieniem działań propagujących uczenie się w województwie opolskim 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej (gr. IV, gr. V, gr. VI)
NASZE GRUPY:
 • GR. I "MISIE" - dzieci trzyletnie
 • GR. II "ELFY" - dzieci trzy-czteroletnie,
 • GR. III "ŻABKI" - dzieci czteroletnie
 • GR. IV "ŻYRAFKI" - dzieci pięcioletnie
 • GR. V "ZAJĄCZKI" - dzieci sześcioletnie
 • GR. VI "BIEDRONECZKI"  - dzieci sześcioletnie
 
ZAJĘCIA REALIZOWANE BEZPŁATNIE POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • religia.
ORGANIZACJĘ PRACY PRZEDSZKOLA REGULUJĄ:

WYKAZ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:

 • Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie
 • Regulamin Organizacyjny Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Regulamin Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Regulamin ZFŚS
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie

/Wszystkie Regulaminy dostępne są w Kancelarii Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie/

ZASADY I CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:
Placówka jest Przedszkolem Integracyjnym do którego przyjmowane są dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 

Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną, termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola. 

Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny. 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 
zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej 
(nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 13:00. 

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
W NAMYSŁOWIE 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA STRONIE GMINY NAMYSŁÓW: www.namyslow.eu

 

Podmiot udostępniający: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lidia Szołdra
Data wytworzenia: 2018-02-01

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2012
  przez: Lidia Szołdra
 • opublikowano:
  17-10-2012 18:16
  przez: Lidia Szołdra
 • zmodyfikowano:
  13-05-2019 11:29
  przez: Lidia Szołdra
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 12173
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×