Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 1 w Namysłowie

nowa podstrona, dodana 2013-01-04

 

INFORMACJE O JEDNOSTCE:

* nazwa przedszkola : Przedszkole Nr 1  w Namysłowie

* adres :46-100 Namysłów, ul. Partyzantów 2

* nr telefonu : 77 4100240

* e-mail : przedszkole10@onet.pl

* dyrektor : mgr Lucyna Mucha

* z-ca dyrektora : mgr Beata Porzucek

* obsługa finansowa :Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka - Anna Stec-Kołotyło

* czas pracy :

- przedszkole 6.30-16.00

* organizacja placówki :

- przedszkole -8 oddziałów

* podmiot udostępniający dane : Przedszkole Nr 1  w Namysłowie

* odpowiedzialny za treść : Lucyna Mucha

PERSONEL PLACÓWKI:

1. Nauczyciele - wychowawcy:

* mgr Karolina Białkowska

* mgr Magda Golonka

* mgr Agnieszka Grudzińska

* mgr Julita Karsznia

* mgr Ewa Kuczma

* mgr Marzena Litwin

* mgr Marlena Moniuszko

* mgr Aleksandra Piekarek

* mgr Irena Pereczkowska

* mgr Monika Poniewierska

* mgr Justyna Streczeń

* mgr Katarzyna Soborska

* mgr Beata Zub

2. Katecheta: Marlena Kłonowska

3. Pracownicy administracji i obsługi : 17 osób

ZAJĘCIA DODATKOWE :

* W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

-rytmika, pomoc psychologiczno-pedagogiczna ( zajęcia logopedyczne i korekcyjno - kompensacyjne)

* POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 

- kółka zainteresowań:  sztuka i język angielski

- religia

- kształcenie specjalne dziecka( posiadającego opinie o potrzebie kształcenia specjalnego)

ORGANIZACJĘ PRACY REGULUJĄ :

*Statut Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

* Regulamin Przedszkola Nr 1 w Namysłowie

* Koncepcja Pracy Przedszkola

* Roczny plan pracy

* Ramowy rozkład dnia

WYKAZ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH :

* REGULAMIN ORGANIZACYJNY

* REGULAMIN PRACY

* REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

* REGULAMIN RADY RODZICÓW

* REGULAMIN ZFŚS

* REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI

* REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

* REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W NAMYSŁOWIE

* REGULAMIN OKREŚLAJĄCY  WYSOKOŚĆ STAWEK I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW:     ZA WYSŁUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO , FUNKCYJNEGO.

* INSTRUKCJE I PROCEDURY WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI PRACY PLACÓWKI

INNE INFORMACJE :

* gabinet logopedyczny w porozumieniu z NFZ

* rekrutacja do placówki na nowy rok szkolny  : marzec

ZASADY I CZAS PRACY PRZEDSZKOLA:
Placówka jest ogólnodostępna, do przedszkola  przyjmowane są dzieci zdrowe i posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym. Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora  Przedszkola. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny.


 


 


 


  

Podmiot udostępniający: Przedszkole nr 1 z oddziałem żłobkowym w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Porzucek Beata
Data wytworzenia: 04.01.2013r.


 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-01-2013 15:43
  przez: Beata Porzucek
 • zmodyfikowano:
  28-11-2016 10:00
  przez: Beata Porzucek
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie
  odwiedzin: 14966
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×