Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory wyznaczono na dzień 9 października 2011 roku.


Informujemy, że w dniu 26 września 2011 r. (poniedziałek) w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, odbędą się pierwsze posiedzenia pełnych składów obwodowych komisji wyborczych.

Godziny posiedzeń:

 • o godz. 9:00 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych od nr 1 do nr 5,
 • o godz. 10:00 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych od nr 6 do nr 10,
 • o godz. 11:00 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych od nr 11 do nr 15,
 • o godz. 12:00 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych od nr 16 do nr 20,
 • o godz. 13:00 posiedzenia obwodowych komisji wyborczych od nr 21 do nr 25.

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest:

 • wybrać przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę,
 • omówić zadania i tryb pracy komisji oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji,
 • ustalić zadania komisji do dnia wyborów,
 • zapoznać się z wytycznymi dla obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzić protokół z posiedzenia komisji.

Szkolenie przewodniczących i zastępców zostanie przeprowadzone w dniu 4 października 2011 r. (wtorek) o godz. 10.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Z uwagi na ważność omawianych spraw obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.

Urzędnik Wyborczy
Wanda Myca


Dokumenty do pobrania:

 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 123/VI/11 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 125/VI/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
 • Zarządzenie Nr 132/VI/11 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała Nr VIII/82/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego
 • Uchwała Nr VIII/83/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2011 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę 9 października 2011 r.
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
 • Zarządzenie Nr 149/VI/11 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zarządzenie Nr 152/VI/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Poskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 września 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 156/VI/11 z dnia 29 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Metryczka
 • opublikowano:
  09-08-2011 08:26
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  30-09-2011 14:58
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 9379
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu