Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek 534/37, 534/80, 534/81, 534/82, 534/83, 534/84, 534/85, 534/86, 534/87, 534/88,

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz.2108 z 2004r.), w związku z zarządzeniem Nr 568/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

  1. działki nr 534/37 obszaru 0,2250 ha, cena wywoławcza - 69.120,00 zł,
  2. działki nr 534/80 obszaru 0,1380 ha, cena wywoławcza - 42.394,00 zł,
  3. działki nr 534/81 obszaru 0,0931 ha, cena wywoławcza - 28.600,00 zł,
  4. działki nr 534/82 obszaru 0,1650 ha, cena wywoławcza - 50.688,00 zł,
  5. działki nr 534/83 obszaru 0,1246 ha, cena wywoławcza - 38.277,00 zł,
  6. działki nr 534/84 obszaru 0,1254 ha, cena wywoławcza - 38.523,00 zł,
  7. działki nr 534/85 obszaru 0,1096 ha, cena wywoławcza - 33.669,00 zł,
  8. działki nr 534/86 obszaru 0,1091 ha, cena wywoławcza - 33.516,00 zł,
  9. działki nr 534/87 obszaru 0,1098 ha, cena wywoławcza - 33.731,00 zł,
  10. działki nr 534/88 obszaru 0,1120 ha, cena wywoławcza - 34.406,00 zł.

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i zobowiązań przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (numer: 534/80, 534/81, 534/82, 534/83, 534/84, 534/85, 538/86, 534/87, 534/88 natomiast działka numer 534/37 - przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową) położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1-go Maja.
Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2010 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,
budynek A, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 28 kwietnia 2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości oraz koszty przygotowania dokumentacji i koszty ogłoszenia prasowego, będą płatne jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone  na stronie internetowej www.bip.namyslow.eu
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, 25 marca 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-03-25
Data udostępnienia do publikacji: 2010-03-26