Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2011 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.23.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na Dworcu kolejowym w Namysłowie
Or.1710.22.2011 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Realizacja przez Burmistrza Namysłowa obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i rozporządzeń wydanych na jej podstawie, niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - od 2 stycznia 2011 r. do dnia kontroli
Or.1710.21.2011 Wojewoda Opolski Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, od 2 listopada 2010 r. do dnia kontroli
Or.1710.20.2011 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, od 2 stycznia 2010 r. do dnia kontroli
Powód edycji: ochrona danych osobowych
Or.1710.19.2011 Wojewoda Opolski Gmina Namysłów Kontrola trwałości projektu "Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie - Etap I"
Or.1710.17.2011 Opolski Urząd Wojewódzki Gmina Namysłów Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu pn. "Remont nawierzchni ulic Władysława Reymonta, Marii Curie-Skłodowskiej, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami 
Or.1710.16.2011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miejski w Namysłowie Sprawdzenie urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Namysłów
Or.1710.15.2011 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miejski w Namysłowie Sprawdzenie urządzeń na placach zabaw i boiskach sportowych na terenach zieleni miejskiej w Namysłowie
Or.1710.14.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych w Ziemiełowicach, Smarchowicach Wielkich, Nowych Smarchowicach, Namysłowie, Smarchowicach Śląskich
Or.1710.13.2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Oddział w Namysłowie
Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
Or.1710.12.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz dostępność ustępów ogólnodostępnych dla klientów
Or.1710.11.2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych w Namysłowie
Or.1710.10.2011 Archiwum Państwowe w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola archiwum zakładowego
Or.1710.9.2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Gmina Namysłów Ocena zgodności dokumentów rozliczających inwestycję pn. "Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie" ze stanem faktycznym
Or.1710.6.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach
Metryczka
 • opublikowano:
  25-05-2011 09:39
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  10-02-2012 16:40
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 7716
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×