Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2013 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.4.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu autobusowo-kolejowym w Namysłowie
Or.1710.6.2013 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w roku 2012 w ramach rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Or.1710.7.2013 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Ocena prawidłowości wykorzystania uwag i wykonania zaleceń z wcześniejszej kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w dniu
13 kwietnia 2012 r., w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o zmienie imienia i nazwiska
Or.1710.8.2013 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Prawidłowość postępowania przy udostępnianiu danych z gminnego zbioru meldunkowego
Or.1710.9.2013 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Ocena prawidłowości wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 6 grudnia 2011 r., znak SO.IV.431.1.14.2011.DJ, w zakresie prawidłowego zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich
Or.1710.10.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych w Ziemiełowicach, Namysłowie, Nowych Smarchowicach, Smarchowicach Śląskich i Smarchowicach Wielkich
Or.1710.12.9.2013 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2009 rok
Or.1710.15.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.16.2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
KZ.1711.13.3.2013 Urząd Miejski w Namysłowie Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz placówki oświatowe Gminy Namysłów Przyznawanie i wypłata pożyczek mieszkaniowych i zapomóg z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych
Metryczka
 • opublikowano:
  22-03-2013 09:07
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:07
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 8833
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu