Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR III/18/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r. Nr 2, poz. 29, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie w następującym składzie osobowym:

1) Jaroszewski Tadeusz - przewodniczący
2) Czarny Leokadia - członek
3) Dróżdż Jan Mieczysław - członek
4) Kozyra Jan Mirosław - członek
5) Lewandowski Mirosław Ryszard - członek
6) Spór Sławomir Grzegorz - członek
7) Tracz-Borgul Urszula Jolanta - członek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2011 12:52
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2435
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu