Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR III/15/10
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r. Nr 2, poz. 29, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Namysłowie w następującym składzie osobowym:

1) Juzak Zbigniew Stefan - przewodniczący
2) Dzwoniarek Władysław - członek
3) Głąb Dariusz Marek - członek
4) Klucowicz Irena - członek
5) Łyżniak Urszula Helena - członek
6) Tracz-Borgul Urszula Jolanta - członek
7) Włodarczyk Artur Zenon - członek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2011 12:50
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2697
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu