Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr instytucji kultury

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w  sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 2. Opis: Rejestr zawiera wykaz instytucji kultury znajdujących się w Gminie Namysłów. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego (bud. A, I piętro, pok. 13, tel. 77 41 90 310).
 3. Udostępnianie danych z rejestru następuje przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej),
  2) wydanie odpisu z rejestru lub z księgi rejestrowej.
 4. Udostępnianie do wglądu dokumentacji stanowiącej podstawę wpisu do rejestru odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
 5. Poświadczony urzędowo odpis z rejestru wydaje się na pisemny wniosek.

Dokumenty do pobrania:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Namysłów
 2. Księga rejestrowa instytucji kultury
Metryczka
 • opublikowano:
  28-08-2012 13:09
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  11-07-2014 11:13
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 7825
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu