Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2014 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.6.2014 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2010 rok
Or.1710.9.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu autobusowo-kolejowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.18.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych usytuowanych na terenie Gminy Namysłów w miejscowościach: Namysłów, Smarchowice Śląskie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice, Jastrzębie, Woskowice Małe
Or.1710.19.2014 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim Gmina Namysłów Kontrola placów zabaw na terenie miasta Namysłowa
Or.1710.20.2014 Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Opolu Gmina Namysłów Realizacja przez Gminę Namysłów zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia
Or.1710.21.2014 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
Or.1710.26.2014 Starostwo Powiatowe w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przygotowanie do realizacji zadań w ramach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Or.1710.28.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.29.2014 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Straż Miejska w Namysłowie Wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, użycie środków przymusu bezpośredniego, prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
Or.1710.31.2014 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Gospodarka wodno-ściekowa
Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2014
  przez: Joanna Zuzel
 • opublikowano:
  17-04-2014 14:58
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  06-10-2014 10:06
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 8615
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu