Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybory wyznaczono na dzień 16 listopada 2014 roku.


Informacja o składzie i czasie pracy
Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

  1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
    1. Iwona Wilczyńska - przewodnicząca komisji
    2. Elżbieta Kowalska - z-ca przewodniczącej komisji
    3. Anna Magdalena Buśko
    4. Iwona Ewelina Dobrzańska
    5. Maciej Rafał Goch
    6. Tadeusz Ryszard Inglot
    7. Joanna Justyna Leszczyńska
  2. Adres siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie:
    Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie
    ul. Stanisława Dubois 3
    46-100 Namysłów

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie

z dnia 21 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Namysłowie na podstawie art. 410 § 7 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje, że w dniu 21 października 2014 r. dokonała losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Namysłowie zgłoszonych przez komitety wyborcze, które nie spełniły żadnego z warunków określonych w art. 409 wyżej wymienionej ustawy.

Listy kandydatów na radnych otrzymały w wyniku losowania następujące numery:

Nr 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni dla Namysłowa"
Nr 18 - Komitet Wyborczy "Wspólnota Obywatelska 2006 r."
Nr 19 - Komitet Wyborczy Porozumienie Namysłowskie
Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców "Idea Przyszłości"
Nr 21 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny - Jakub Włodarczyk
Nr 23 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasiadek Paweł Nowa Droga Głuszyny
Nr 24 - Komitet Wyborczy Wyborców Dominika Walczaka
Nr 25 - Komitet Wyborczy Wyborców Kosikowski Nieruchomości

Przewodnicząca Komisji
/-/ Iwona Wilczyńska


Dokumenty do pobrania:

  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego i 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa - ponowne głosowanie
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Namysłowa
  • Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie
  • Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Namysłowie - zestawienia wyników głosowania - załącznik
  • Uchwała Nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Namysłowa w dniu 30 listopada 2014 r.
  • Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Namysłowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Namysłowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 14 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Zarządzenie Nr 125/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
  • Zarządzenie Nr 642/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  • Uchwała Nr XIX/230/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    • Uchwała Nr XXV/327/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Namysłów do stanu faktycznego
  • Uchwała Nr XXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów
  • Okręgi wyborcze oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów - teren miejski
  • Okręgi wyborcze oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Namysłów - teren wiejski
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 20 października 2014 r.
  • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 20 października 2014 r.
  • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 21 października 2014 r.
Metryczka
  • wytworzono:
    03-09-2014
    przez: Wanda Myca
  • opublikowano:
    03-09-2014 14:21
    przez: Sławomir Idzi
  • zmodyfikowano:
    04-12-2014 09:21
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 12328
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×