Przejdź do treści strony WCAG

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - próbka pobrana w dniu 4 listopada 2014 r.

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pozytywnie ocenił jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Namysłowie, w ramach monitoringu jakości wody.

Z up. Burmistrza
/-/ Andrzej Galla

Dokumenty do pobrania: