Przejdź do treści strony WCAG

Informacja wywieszeniu wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki położone w Namysłowie (karta mapy 5), w rejonie ulic: Pamięci Sybiraków, Spokojna, Wileńska, o numerach: 522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 522/6, 522/7, 522/8, 522/9, 522/10, 522/11 oraz 522/12, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00061205/2.

W/w działki zlokalizowane są w otoczeniu osiedla domów jednorodzinnych we wschodniej części miasta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski do 12 stycznia 2015 r.

Po okresie 6 tygodni od dnia opublikowania wykazu, zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Kuchczyński