Przejdź do treści strony WCAG

Roczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Namysłów

  1. Zgodnie z art. 9 tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), upubliczniam "Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Namysłów za 2014 rok".
  2. Zgodnie z art. 9 tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250), upubliczniam "Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Namysłów za 2015 rok".
  3. Zgodnie z art. 9 tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.), upubliczniam "Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Namysłów za 2016 rok".
  4. Zgodnie z art. 9 tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.), upubliczniam "Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Namysłów za 2017 rok".
  5. Zgodnie z art. 9 tb. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upubliczniam "Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Namysłów za 2018 rok".