Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole w 2015 roku

Sygnatura Jednostka kontrolująca Jednostka kontrolowana Zakres kontroli
Or.1710.1.2015 Opolski Urząd Wojewódzki Straż Miejska w Namysłowie Sprawdzenie zgodności działania straży miejskiej z obowiązującymi przepisami prawa tj. wykonywanie uprawnień straży miejskiej, użycie środków przymusu bezpośredniego oraz prowadzenie ewidencji
Or.1710.2.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.3.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych na przystankach autobusowych usytuowanych na terenie Gminy Namysłów w miejscowościach: Namysłów, Ziemiełowice, Jastrzębie
Or.1710.4.2015 Wojewoda Opolski Urząd Miejski w Namysłowie Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Namysłów, tj. Burmistrza i Radę Miejską
Or.1710.5.2015 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu Gmina Namysłów Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania, na rok 2011 rok
Or.1710.6.2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład (...)
Or.1710.7.2015 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych
Or.1710.8.2015 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Gmina Namysłów Kontrola zabytkowego parku w Kowalowicach
Or.1710.9.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Przestrzeganie stanu higieniczno-zdrowotnego na dworcu kolejowo-autobusowym w Namysłowie przy ul. Dworcowej
Or.1710.10.2015 Archiwum Państwowe w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola archiwum zakładowego
Or.1710.11.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Żłobek w Namysłowie Ocena warunków lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie żłobka
Or.1710.12.2015 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola parku dworskiego w miejscowości Baldwinowice
Or.1710.13.2015 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Kontrola parku w miejscowości Bukowa Śląska
Or.1710.14.2015.BZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład (...)
Or.1710.15.2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Opolu Przedszkole w Bukowie Śląskiej Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład (...)
Or.1710.16.2015 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka
Or.1710.17.2015 Starostwo Powiatowe w Namysłowie Urząd Miejski w Namysłowie Wykonywanie zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 września 2014 roku
Or.1710.18.2015 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gmina Namysłów Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie
Or.1710.19.2015 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Ocena sposobu przestrzegania i stosowania przez właściciela/użytkownika zabytków przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w stosunku do rzeźby - Św. Jana Nepomucena zlokalizowanej w Bukowie Śląskiej
Or.1710.20.2015 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Urząd Miejski w Namysłowie Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin w parku przy Pl. Wolności w Namysłowie
Or.1710.21.2015 Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Burmistrz Namysłowa Liczba udzielanych zezwoleń i licencji związanych z transportem drogowym
Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2015
  przez: Beata Zabielna, Agnieszka Jasińska
 • opublikowano:
  30-04-2015 13:46
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  22-08-2018 10:01
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 5814
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu