Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 10, tel. 77 419-03-50.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

Dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:

 • odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wymaga osobistego stawiennictwa, jeżeli była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu albo nie ukończyła 5 roku życia,
 • odbioru dowodu osobistego w przypadku wniosku składanego poza siedzibą organu gminy (art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych - dot. choroby i niepełnosprawności) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  15-09-2016 14:44
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 11:54
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 5877
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×