Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 6, tel. 77 419-03-40.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17,00 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Opłatę można uiścić w Punktach Obsługi Bankowej lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, który wykreślił swoją działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. odbywa się na miejscu, po złożeniu podania i uiszczeniu opłaty skarbowej. Przy zapytaniach przysłanych poczta informacje udzielane są sukcesywnie w kolejności wpływu zapytania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

Wystąpić z wnioskiem może osoba fizyczna i osoba prawna.

Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Spraw Obywatelskich jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Namysłowa.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Namysłowa w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Tym samym Burmistrza Namysłowa nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców.

Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 5, oraz danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu.

Zgodnie z art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG.

Metryczka
 • opublikowano:
  10-06-2016 14:56
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:09
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 529
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×