Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich,
budynek B, pok. 13, tel. 77 419-03-52.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • Prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności).
 • Wypełniony formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego".
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

 • Za wydanie decyzji administracyjnej - 10,00 zł.
 • Za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17,00 zł.
 • Za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5,00 zł/strona.

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.

Czas załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA - zwykle do 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem organu I instancji.

Inne informacje:

Wniosek może złożyć podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-09-2016
  przez: Pracownicy urzędu
 • opublikowano:
  16-09-2016 11:41
  przez: Grzegorz Kardaś
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 12:00
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2047
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×