Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2017 roku

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 po 2 aktualizacji wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

 • przedszkola - 9.970,94 zł rocznie (830,91 zł - miesięcznie),
 • gimnazjum dla dorosłych - 1925,63 zł rocznie (160,47 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10ustawy - prawo oświatowe, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi - po aktualizacji - 936.

Namysłów, 31.10.2017 r.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 po aktualizacji  wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

 1. przedszkola - 10.712,60 zł rocznie (892,72 zł - miesięcznie),
 2. gimnazjum dla dorosłych - 1.965,63 zł rocznie (163,80 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi 930.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 1-2 Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2017 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka/ucznia:

 1. przedszkola - 10 669,37 zł rocznie (889,11 zł - miesięcznie),
 2. gimnazjum dla dorosłych - 1 908,23 zł rocznie (159,02 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności wynosi 930.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2017
  przez: Marta Lorenc
 • opublikowano:
  30-01-2017 14:29
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  02-11-2017 07:37
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 7507
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu