Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.8.2017.EM Namysłów, 16.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podsumowanie jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 4. Prezentacja multimedialna z okazji 25-lecia działalności Straży Miejskiej w Namysłowie.
 5. Prezentacja i omówienie inwestycji Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie.
 6. Założenia ustawy krajobrazowej.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) wygaśnięcia mandatu radnego;
  2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie;
  3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie;
  4) zmiany uchwały w sprawie utworzenia sołectw i osiedli;
  5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów;
  6) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr I w Namysłowie;
  7) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr II w Namysłowie;
  8) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr III w Namysłowie;
  9) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr IV w Namysłowie;
  10) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr V w Namysłowie;
  11) zmiany uchwały w sprawie Statutu dla Osiedla Nr VI w Namysłowie;
  12) stanowiska odnośnie deklaracji Burmistrza Namysłowa związanych z przyjmowaniem przez Gminę Namysłów islamskich imigrantów;
  13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie;
  14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie;
  15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie;
  16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Smarchowicach Wielkich;
  17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Ligocie Książęcej;
  18) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jastrzębiu;
  19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Głuszynie;
  20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Kamiennej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Kamiennej;
  21) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  22) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Namysłów za rok szkolny 2016/2017.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Sylwester Zabielny

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2017
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  16-10-2017 14:41
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 498
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×