Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz leśnego w 2018 roku

Podaje się do wiadomości, co następuje:

  1. Średnia cena skupu żyta, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt i stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
  2. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 197,06 zł za 1 m3 i stanowi podstawę wymiaru podatku leśnego na 2018 rok.

Namysłów, dnia 23 października 2017 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Julian Kruszyński