Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

 1. przedszkola - 10 641,81 zł rocznie (886,82 zł - miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2017 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 971,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 8,
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 11,
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 8,
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 5.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Gmina Namysłów ogłasza, iż zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

 1. przedszkola - 10 610,87 zł rocznie (884,24 zł - miesięcznie)

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2017 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 971,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 8,
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)- 11,
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 8,
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.) - 5.

Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska


Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) Gmina Namysłów ogłasza, iż zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

 1. przedszkola - 10.648,52 zł rocznie (887,38 zł - miesięcznie)

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów po aktualizacji:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) - 970,33,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) - 10,33,
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) - 12,33,
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) - 7,67,
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.) - 4.

Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Joanna Leszczyńska

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2018
  przez: Marta Lorenc
 • opublikowano:
  12-01-2018 15:19
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  08-11-2018 13:03
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 3923
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu