Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja ws. RODO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Namysłów oraz Klienci Urzędu Miejskiego w Namysłowie

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) 

Urząd Miejski w Namysłowie realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców gminy przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Namysłów
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów
  tel. 77 419-03-00
  e-mail:

  W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej na adres , telefoniczny pod numerem telefonu 77 419-03-51 lub osobisty.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Urząd Miejski w Namysłowie posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
  • Państwa zgoda lub
  • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
  • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Urząd Miejski lub
  • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez Urząd Miejski w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
    
 3. Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.
   
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Urząd Miejski w Namysłowie od obowiązku informacyjnego).
   
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
   
 8. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • ​​​​prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Urzędu Miejskiego oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy Urząd Miejski przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
    
 9. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 10. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2018
  przez: Michał Wilczyński
 • opublikowano:
  24-05-2018 13:05
  przez: Michał Wilczyński
 • zmodyfikowano:
  30-11-2018 09:46
  przez: Michał Wilczyński
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 852
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×