Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne w 2019 roku

Plany postępowań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
17-10-2019 04-11-2019
godz. 10:00
Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej - etap I - remont sali gimnastycznej: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ
26-09-2019 14-10-2019
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert
20-09-2019 07-10-2019
godz. 10:00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
18-09-2019 27-09-2019
godz. 10:00
Wykonanie i dostawa 5 sztuk tablic informacyjnych, wraz ze słupkami, dotyczących realizacji zadania pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-09-2019 24-09-2019
godz. 10:00
Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
06-09-2019 17-09-2019
godz. 10:00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania 
03-09-2019 19-09-2019
godz. 10:00

Budowa drogi gminnej w Barzynie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty

30-08-2019 16-09-2019
godz. 10:00
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert |Informacja o wyborze oferty - zakres III | Informacja o wyborze oferty - część I | Informacja o wyborze oferty - część V | Informacja o wyborze oferty - część IV | Informacja o wyborze oferty - część II
27-08-2019 12-09-2019
godz. 10:00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści siwz | Informacja o unieważnieniu 
21-08-2019 06-09-2019
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu
01-08-2019 20-08-2019
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
29-07-2019 07-08-2019
godz. 10:00
Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów poprzez zakup biletów miesięcznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści siwz | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
19-07-2019 30-07-2019
godz. 10:00
Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Odpowiedź na zapytanie II | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
18-07-2019 29-07-2019
godz. 10:00
Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
16-07-2019 02-08-2019
godz. 10:00
Zakup i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie w ramach realizacji projektu "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie - Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści siwz | Odpowiedź na zapytania | Odpowiedź na zapytanie II | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - część I | Informacja o wyborze oferty - część II
15-07-2019 31-07-2019
godz. 10:00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu
08-07-2019 24-07-2019
godz. 10:00
Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści siwz | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
24-06-2019 10-07-2019
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja o unieważnieniu 
18-06-2019 04-07-2019
godz. 10:00
Budowa dróg gminnych - ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ (1,35 GB) | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
04-06-2019 19-06-2019
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert 
31-05-2019 11-06-2019
godz. 10:00
Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dostawa pomocy dydaktycznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedzi na zapytania | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
23-05-2019 10-06-2019
godz. 10:00
Modernizacja piwnic w budynku „A”, w ramach zadania p.n.: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie”
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
17-05-2019 03-06-2019
godz. 10:00
Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu
12-04-2019 23-04-2019
godz. 10:00
Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dostawa pomocy dydaktycznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
28-03-2019 05-04-2019
godz. 10:00
Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25-03-2019 03-04-2019
godz. 10:00
Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Zmiana treści siwz  | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o unieważnieniu postępowania | Informacja o wyborze oferty - część 3 | Informacja o wyborze oferty - część 1
30-01-2019 08-02-2019
godz. 10:00
Doposażenie 15 szkół podstawowych w pięciu Gminach Powiatu Namysłowskiego w ramach projektu partnerskiego "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Odpowiedź na zapytanie | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty - część 2 | Informacja o wyborze oferty - część 1
24-01-2019 01-02-2019
godz. 10:00
Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2019 roku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
23-01-2019 07-02-2019
godz. 10:00
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń archiwum w budynku "A" Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w ramach zadania pn. "Modernizacja Urzędu Miejskiego w  Namysłowie"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty | Informacja o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp 
22-01-2019 30-01-2019
godz. 10:00
Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów|
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ  | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
09-01-2019 25-01-2019
godz. 10:00
Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy Namysłów - budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w Kamiennej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu | SIWZ | Informacja z otwarcia ofert | Informacja o wyborze oferty
Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Anita Kolat-Walkowicz, Anna Hołoś, Katarzyna Kulej, Adriana Rzeczkowska
 • opublikowano:
  08-01-2019 15:15
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  17-10-2019 13:17
  przez: Katarzyna Kulej
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 19013
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×