Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Namysłów, dnia 3.06.2019 r.

Or.0002.9.2019.JC

ZAWIADOMIENIE
 o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 1200  w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie radnego Kazimierza Kosa.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Raport o stanie Gminy Namysłów za 2018 rok – debata.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.:
 1. odczytanie Uchwały nr 1/5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
 2. odczytanie Uchwały nr 114/2019 z dnia 27 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok.
 2. Absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
 2. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
 3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju „Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. 

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior

Metryczka
 • wytworzono:
  03-06-2019
  przez: Karol Szczyrk
 • opublikowano:
  03-06-2019 14:40
  przez: Karol Szczyrk
 • zmodyfikowano:
  03-06-2019 14:42
  przez: Karol Szczyrk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 348
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×