Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.10.2019.JC Namysłów, dnia 17.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję X sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda,
  4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice,
  5) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  6) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021,
  7) określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2019
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  17-06-2019 14:44
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  17-06-2019 14:45
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 460
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×