Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje organów i osób sprawujących funkcję w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje.
Dyrektor – Jadwiga Kulczycka
Zastępca Dyrektora –
Główny Księgowy- Krystyna Węglińska


Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Namysłowie  kieruje Dyrektor, który zarządza jednostką na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Namysłowa. Dyrektor zarządza OPS i reprezentuje go na zewnątrz.


Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Namysłowa za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji OPS oraz organizację i skuteczność pracy OPS. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.


Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników OPS. Jako kierownik OPS, Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami OPS oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.


Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz zawiera umowy cywilnoprawne w sprawach dotyczących zadań statutowych.


Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Wykonując powierzone zadania, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy zapewniają prawidłową i terminową realizację zadań, wynikających z zakresu działania OPS, w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych oraz nadzorują i koordynują ich działalność.


Podczas nieobecności Dyrektora  Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Zastępca  Dyrektora.  Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich  zadań  działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
 • opublikowano:
  22-08-2019 12:51
  przez: Zofia Sławenta-Birska
 • zmodyfikowano:
  22-11-2019 10:46
  przez: Zofia Sławenta-Birska
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie
  odwiedzin: 583
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu