Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem placówki jest nauka, rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników umiejętności niezbędnych do ich samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym oraz działanie na rzecz integracji społecznej.

ŚDS zapewnia wsparcie dla osób:

 • przewlekle psychiczie chorych;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Placówka świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening czynności samoobsługowych,
  • trening kulinarny,
  • trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
 • Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalne;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • Terapię zajęciową;
 • Terapię Snoezelen (zajęcia na Sali Doświadczania Świata);
 • Zajęcia rewalidacyjne;
 • Zajęcia z psychologiem;
 • Terapię ruchową;
 • Senso-zabawę;
 • Integrację społeczną.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
 • opublikowano:
  29-08-2019 15:01
  przez: Anna Wilczyńska
 • podmiot udostępniający:
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie
  odwiedzin: 453
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu