Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne Przedszkola Nr 3 w Namysłowie

Nazwa: Przedszkole nr 3 w Namysłowie

Adres: 46-100 Namysłów , ul. Partyzantów 3

Dyrektor: mgr Marzena Chuchro

Wicedyrektor: mgr Agata Czuczwara

Godziny pracy: 6:30 – 16:30

Oddziały: 6

Liczba miejsc - 140                                                                                                                                          

Zatrudnienie: 14 nauczycieli, w tym: 1 nauczyciel religii, 1 nauczyciel języka angielskiego, 1 logopeda, 1 rehabilitant ruchowy, 14 osób obsługi

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Organ nadzoru pedagogicznego: Kuratorium Oświaty w Opolu

Forma prawna: przedszkole publiczne

Sposób finansowania: Referatu  Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka

 

Rok szkolny Przedszkola rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia, przedszkole jest placówką nieferyjną, termin przerwy wakacyjnej zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola.

Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza organ prowadzący po przedłożeniu przez dyrektora „Projektu organizacji Przedszkola” na dany rok szkolny.

Przedszkole nr 3 w Namysłowie zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej (nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 8:00 do 13:00. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 16:30.

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: przedszkole33@op.pl   

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Marzena Chuchro
 • opublikowano:
  22-09-2019 01:34
  przez: Marzena Chuchro
 • zmodyfikowano:
  22-09-2019 19:03
  przez: Marzena Chuchro
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Nr 3 w Namysłowie
  odwiedzin: 909
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu