Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne Przedszkola Nr 5 w Namysłowie

 
NFORMACJE OGÓLNE:
Nazwa: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
Adres: 46-100 Namysłów, ul. Słoneczna 1
Nr telefonu: 77/410-04-88
Fax: 77/4100488 wew.109
E-mail:  p5namyslow@gmail.com
Adres strony www: www.przedszkole5-sloneczne.szkolnastrona.pl
Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka: Ewa Burkiewicz- Janik
Podmiot udostępniający dane: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
Odpowiedzialny za treść: mgr Katarzyna Golik
 
KIEROWNICTWO:
Dyrektor: mgr Marzanna Góra
Wicedyrektor: mgr Bożena Kaczmarek
 
ORGANIZACJA JEDNOSTKI:
Godziny pracy: 6.30-16.30
Oddziały: 7
Liczba miejsc:  175
Zatrudnienie: 13 nauczycieli, w tym 1 nauczycieli religii, 1 nauczyciel języka angielskiego, 1 logopeda, 13 osób obsługi
 
Zasady funkcjonowania przedszkola:
Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Statut zawiera cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami. Przedszkole pełni funkcje wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wieku 3- 6 lat oraz realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności podstawie  powszechnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 7 sal zabaw z zapleczem sanitarnym dla poszczególnych grup;
b) szatnię dla dzieci;
c) 1 gabinet logopedyczny, terapeutyczny;
d) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem;
d) pomieszczenia kuchenne i administracyjno- gospodarcze;
 
Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
a) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
b) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
c) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.                    
 
ORGAN PROWADZĄCY: Gmina Namysłów
 
ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO: Opolski Kurator Oświaty w Opolu
 
FORMA PRAWNA: Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy.
 
SPOSÓB FINANSOWNIA: Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów.
 
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW :Miejsce przyjmowania interesantów: kancelaria dyrektora podczas godzin pracy

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • opublikowano:
  13-08-2019 11:02
  przez: Katarzyna Golik
 • zmodyfikowano:
  28-08-2019 10:20
  przez: Katarzyna Golik
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
  odwiedzin: 649
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu