Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne Przedszkola Nr 5 w Namysłowie

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
 • adres: 46-100 Namysłów, ul. Słoneczna 1
 • nr telefonu: 77/410-04-88
 • fax: 77/4100488 wew.109
 • e-mail:  p5namyslow@gmail.com
 • adres strony www: www.przedszkole5-sloneczne.szkolnastrona.pl
 • kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka: Ewa Burkiewicz- Janik
 • podmiot udostępniający dane: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
 • odpowiedzialny za treść: mgr Katarzyna Golik

KIEROWNICTWO:

 • dyrektor: mgr Marzanna Góra
 • wicedyrektor: mgr Bożena Kaczmarek

ORGANIZACJA JEDNOSTKI:

Godziny pracy: 6.30-16.30

Zasady funkcjonowania przedszkola:

Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Statut zawiera cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.Przedszkole pełni funkcje wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci w wieku 3- 6 lat oraz realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności podstawie  powszechnie obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) 7 sal zabaw z zapleczem sanitarnym dla poszczególnych grup;

b) szatnię dla dzieci;

c) 1 gabinet logopedyczny, terapeutyczny;

d) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem;

d) pomieszczenia kuchenne i administracyjno- gospodarcze;

Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

a) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

b) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

c) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.                    

W przedszkolu jest siedem oddziałów.

Liczba dzieci w oddziale przedszkola publicznego powinna wynosić nie więcej niż 25.

ORGAN PROWADZĄCY - Gmina Namysłów

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Opolski Kurator Oświaty w Opolu

FORMA PRAWNA:

Przedszkole jest jednostką organizaqcyjną gminy.

SPOSÓB FINANSOWNIA:

1.Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów.

2. Obsługę administracyjno-finansową sprawuje Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Przedszkola Nr 5 w Namysłowie
 • opublikowano:
  13-08-2019 11:02
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  14-08-2019 12:54
  przez: Katarzyna Golik
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole Nr 5 w Namysłowie
  odwiedzin: 52
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×