Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne Przedszkola w Bukowie Śląskiej

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Przedszkole w Bukowie Śląskiej
 • Adres: Bukowa Śląska 7b; 46-100 Namysłów
 • Nr telefonu: 77/4191192
 • e-mail: przedszkolewbukowieslaskiej@wp.pl
 • Kierownik Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka: Ewa Burkiewicz-Janik
 • Podmiot udostępniający dane: Przedszkole w Bukowie Śląskiej
 • Odpowiedzialna za treść: mgr Maria Rudnicka

 KIEROWNICTWO:

 • Dyrektor: mgr Maria Rudnicka

ORGANIZACJA JEDNOSTKI:

Godziny pracy: 7:00 - 16:00

Zasady funkcjonowanie przedszkola:

Zasady funkcjonowanie przedszkola określa statut, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

W przedszkolu jest 50 miejsc - dwa oddziały:

 • I grupa 3-4 latki
 • II grupa 5-6 latki

Organ prowadzący: Gmina Namysłów

Organ Nadzoru pedagogicznego: Opolski Kurator Oświaty w Opolu

FORMA PRAWNA:

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Namysłów i stanowi część jej majątku, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej.

SPOSÓB FINANSOWANIA:

 1. Obsługę administracyjno - finansową sprawuje Referat Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka
 2. Przedszkole jako jednostka budżetowa ma wydzielony własny rachunek dochodów
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przedszkola.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Pracownicy Przedszkola w Bukowie Śląskiej
 • opublikowano:
  22-08-2019 21:30
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Przedszkole w Bukowie Śląskiej
  odwiedzin: 85
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×