Przejdź do treści strony WCAG

Informacje ogólne Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Namysłowie

ul. Reymonta 5
46 -100 Namysłów
tel.: 774101377
adres e-mail:
strona www: sp2namyslow.pl


NIP: 7521455497
REGON: 367992690

Dyrektor    dr Artur Matkowski

Organ prowadzący - Gmina Namysłów
Organ nadzoru pedagogicznego - Kuratorium Oświaty w Opolu
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Namysłowie jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową dostępną dla dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szkoły. Szkoła jest jednostką budżetową.