Przejdź do treści strony WCAG

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,

wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

Szczegółowe cele i zadania zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie

dostępnym na stronie szkoły: www.sp4namyslow.pl i bip