Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie

ul. Główna 115

46-100 Namysłów

REGON: 001201172

NIP:752-13-15-129

E-mail:zspgluszyna@wp.pl

tel./fax (77) 4191692, (77) 4191410

 

II. Dyrektor: dr Tomasz Wołczański

    tel.+48 603321211

    Z-ca dyrektora: mgr Bożena Komarnicka

 

III. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie wchodzi:

 

 1. Szkoła Podstawowa

im. Jana Kochanowskiego

 w Głuszynie, ul. Główna 115

46-100 Namysłów

 

 1.  Publiczne Przedszkole w Głuszynie

 ul. Główna 115

 46-100 Namysłów

 

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie mieści się w dwóch budynkach dydaktycznych:

 

   3.1. Klasy I-IV i 3 oddziały przedszkolne mieszczą się w Głuszynie ul. Główna 115,

      46-100 Namysłów tel./fax (77) 4191410

 

   3. 2. Klasy V-VIII i oddziały gimnazjalne mieszczą się w budynku dydaktycznym

      w Smogorzowie ul. Główna 69, 46-100 Namysłów tel. /fax (77)4191692

 

3.3. Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie, mieści się w budynku       

      dydaktycznym w Smogorzowie ul. Główna 69,46-100 Namysłów; tel./fax (77) 4191692

      czynny od poniedziałku do piątku od godziny 730 do godziny 1530

 1. Renata Lewicka  - inspektor
 2. Justyna Dorobek - inspektor

3.4. Sprawy związane ze stołówką szkolną można załatwić w Głuszynie tel./fax (77) 4191410

           od poniedziałku do piątku od godziny 700 do godziny 1500

 

1  Anna Stasiak       -  intendent

          2. Justyna Dorobek  - intendent

 

 

       3.5. . Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie:

 

    1. pedagogiczni pełnozatrudnieni         24  osób

    2. pedagogiczni niepełnozatrudnieni      3  osób

    3. administracji                                       3  osoby

    4. obsługi                                              17 + 1 sezonowy

 

IV. Organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.

 

V. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.

 

VI. Uchwała nr VII/131/99

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GŁUSZYNIE

 

      VII. Środki finansowe na działalność zespół uzyskuje z budżetu państwa oraz gminy. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2019
  przez: Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • opublikowano:
  03-09-2019 09:36
  przez: Grzegorz Adamowicz
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie
  odwiedzin: 642
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu