Przejdź do treści strony WCAG

Przedmiot działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
Szczegółowe cele i zadania zawarte są
w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Ligocie Książęcej

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego