Przejdź do treści strony WCAG

Kontrole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ligocie Książęcej

Kontrole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej:

  • 12.09.2018 - Kontrola bieżącego stanu sanitarno-porządkowego,realizacja programów prozdrowtnych
  • 25.10.2018 - Rekontrola zaleceń wydanych decyzją HDM-15/18
  • 07.11.2018 - Kontrola kompleksowa stanu BHP
  • 07.06.2019 - Kontrola stanu sanitarno-porządkowego kuchni. Wizytacja z zakresu promocji zdrowia.