Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

Przedmiot działalności Spółki :

 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
 2. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie– PKD 68.32.Z;
 3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
 4. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z;
 5. Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 43.39.Z;
 6. Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z;
 7. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian – PKD 43.33.Z;
 8. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z;
 9. Tynkowanie – PKD 43.31.Z;
 10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z;
 11. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z;
 12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z;
 13. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z;
 14. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.99.Z;
 15. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z;
 16. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z;
 17. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A;
 18. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z;
 19. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z;
 20. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z;
 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 79.90.C;
 22. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.10.Z;
 23. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z;
 24. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z;
 25. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z;
 26. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z;
 27. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z;
 28. Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z;
 29. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z;
 30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z.
 31. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy- PKD 52.21.Z.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2019
  przez: Pracownicy Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o.
 • opublikowano:
  26-08-2019 09:11
  przez: Monika Huck
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie
  odwiedzin: 496
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu