Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i przetargi Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zamówienia Publiczne w 2021 roku

Platforma eZamawiający będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert drogą elektroniczną. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub  gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp.

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
28-12-2021 14-01-2022
godz. 09:00
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 20 w Namysłowie
25-10-2021 10-11-2021
godz. 09:00

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 20 w Namysłowie

 


 

Namysłów dnia 01.07.2019

Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. ogłasza II publiczne przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 18 lipca 2019r. przelewem na rachunek ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy ZAN Sp. z o.o. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

data ogłoszenia

Termin i godzina przetargu

treść

ogłoszenie

28.05.2019

22.07.2019 godz. 10:00

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Reymonta 42/2 w Namysłowie

31.05.2019

22.07.2019 godz. 10:30

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 1/1 w Namysłowie

31.05.2019

22.07.2019 godz. 11:00

sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego 5a/1 w Namysłowie

28.05.2019

22.07.2019 godz .11:30

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Boh. Warszawy 11/3 w Namysłowie


Namysłów dnia 22.05.2017

Informacja dotycząca wyboru oferty z przetargu na "Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojącego przy ul. Łączańskiej 11 B w Namysłowie

informacja o wyborze oferty.pdf 


Namysłów dnia 27.04.2017

Informacja dotycząca przetargu "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego przy ul. Łączańskiej 11B w Namysłowie


Namysłów  dnia 20.04.2017r.

 

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie otwartego naboru

 

1. Zamawiający: Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów

2. Przedmiot zamówienia: Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa.

3. Informacja o naborze została zamieszczona:

- na stronie internetowej: http://www.zan-namyslow.pl  dnia 28.03.2017r.

4. Termin składania ofert upłynął w dniu 19.04.2017r. o godz.15:00

5. W odpowiedzi na otwarty nabór złożono 6 ofert.

 

Nr oferty

Oferta / nazwa partnera

Termin złożenia oferty

Ilość przyznanych punktów

1

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Namysłowie

19.04.2017r.

45

2

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Namysłów                                      I  w Namysłowie

 

19.04.2017r.

40

3

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział               w Namysłowie

19.04.2017r.

45

4

Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

19.04.2017r.

45

5

Ochotnicza Straż Pożarna   w Brzozowcu

 

19.04.2017r.

40

6

 

Namysłowski Ośrodek Kultury

 

19.04.2017r.

50

6. W wyniku postępowania wybrano następujące oferty na partnera:

Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej Komisja wybrała w/w 6 ofert/partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa.

7. Uzasadnienie wyboru ofert partnerów:

Wszystkie 6 ofert / partnerów pozytywnie przeszło ocenę formalną i merytoryczną.
W związku z powyższym zostały wybrane na partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa.”.

8. Zawiadomienie o wyborze ofert partnerów zostało zamieszczone na stronie www.bip.namyslow.eu

 

PODPISY KOMISJI:

 

  1. Przewodniczący komisji: ………………………………………

 

  1. Członek Komisji:………………………………………

 

  1. Członek komisji:………………………………………

Wszyscy – Wykonawcy

dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnnego, wolnostojącego

przy ul. Łączańskiej 11B w Namysłowie

Nr postępowania 64078-2017

 

W Y J A Ś N I E N I E

 

            Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015. 2164 t.j. z dnia 2015.12.22) udzielam wyjaśnień dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnnego, wolnostojącego przy ul. Łączańskiej 11B w Namysłowie".

Informuję, że w ramach niniejszego postępowania do Zakładu Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie wpłynął wniosek z zapytaniem o następującej treści:

Wykonawca A

Pytanie:

  1. W przedmiarze jest kocioł De Dietrich o mocy 90 kW, natomiast w projekcie – rysunek parteru – o mocy 230 kW.
    Który z kotłów jest prawidłowy?

Odpowiedź:

            W przedmiarze został podany kocioł kondensacyjny gazowy stojący z zamkniętą komorą spalania o mocy do 90 kW firmy De Dietrich lub równoważny. Pełna nazwa De Dietrich C 230-85. W rysunku parteru przy kotle podany jest zapis Koo C 230-85, jest to część symbolu w/w kotła.

W ofercie należy przyjąć kocioł o mocy 90 kW.  


Zakład Administracji Nieruchomości "ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie uprzejmie informuje, że w dniu 11.04.2017 r. omyłkowo zamieszczone zostało na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie Nr 63775-2017.

Za pomyłkę przepraszamy.

 

 

 

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
12-04-2017 27-04-2017 10:00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego przy ul.Łączańskiej 11B w Namysłowie
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE ŁĄCZAŃSKA 11B.pdf
SIWZ ŁĄCZAŃSKA 11B.pdf
ZAŁ 4_PROJEKT ŁĄCZAŃSKA 11B.rar
ZAŁ 5_PRZEDMIARY ŁĄCZAŃSKA 11B.rar
ZAŁ 6_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.rar
ZAŁ 7_DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO ŁĄCZAŃSKA 11B.rar

Więcej informacji na stronie: http://zan-namyslow.pl/przetargi.html