Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

Dane adresowe

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres: 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 12

Telefony: 77 410 05 50, 77 410 04 27

Faks: 77 410 05 50

Adres e-mailowy:

REGON: 531350401

NIP: 752-12-92-279

 

Kierownictwo

Organami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i działa w składzie:

1. Janusz Nowak - Prezes Zarządu

2. Jan Janeczek - Z-ca Prezesa

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób:

1. Radosław Mieszkalski - Przewodniczący

2. Andrzej Wiecha – Członek

3. Piotr Jan Stępkowski - Członek

 

Organizacja Społki

PDFSchemat struktury stanowiskowej.pdf

 

Forma prawna

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Została powołana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Łuczków w Namysłowie w dniu 23.04.1998 r. Rep. A nr 1966/98 i wpisana z dniem 1 maja 1998 r. do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Opolu dział B nr 3222, a od dnia 06.05.2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy nr KRS 000092050.

Spółka może używać skrótu: „ZEC Namysłów” Sp. z o.o.

 

Sposób finansowania

  • z własnej działalności prowadzonej przez spółkę;
  • podwyższanie kapitału zakładowego;
  • inne sposoby wymienione w akcie założycielskim spółki i Kodeksie spółek handlowych.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Obsługa klienta prowadzona jest przez pracowników Zakładu Energetyki Cieplnej w Namysłowie na bieżąco, codziennie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

Informacje o fakturach i płatnościach, procedurze i kosztach przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, wstępnych warunkach technicznych dostawy energii cieplnej do obiektu, stosowanych taryfach i cennikach, trybie zawierania umów sprzedaży ciepła, awariach i przewidywanym czasie ich usunięcia można uzyskać osobiście, telefonicznie lub pisemnie.