Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i przetargi Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie

ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Sukcesywne przewozy w 2020r. transportem kolejowym ok. 7 000 ton miału węglowego dla potrzeb ZEC Namysłów Sp. z o.o. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 25.02.2020r.

 PDFIWZ Transport Miału 2020.pdf    PDFOgłoszPrzetarguTransportKolejMiału2020.pdf   PDFKlauzula informacyjna przetarg ZEC transport kolejowy.pdf PDFOgłoszenieOwyborzeKolej2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy/przebudowy sieci i przyłączy cieplnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie w 2020r. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 13.05.2020r.

PDFIWZruryZECNamysłów2020.pdf  PDFKlauzula informacyjna ZEC rury 2020.pdf  PDFOgłoszenieO WyborzeRury2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem samochodowym ok. 7000 ton  miału węglowego na plac składowy ZEC Namysłów przy kotłowni ul.Reymonta w 2020 roku. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony inernetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert - 27.05.2020r.

PDFIWZtranspSamoch2020.pdf  PDFKlauzula informacyjna Rozładunek ZEC 2020.pdf  PDFOgłoszenieOWyborzeRozładunek2020.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika rolniczego typu C-912 wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym TUR-5 T-273/2. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiajacego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składaia ofert - 04.08.2020r.

PDFOgłoszenie sprzedaż ciągnika C-912.pdf    PDFFormularz oferty sprzedaż ciągnika C-912.pdf   PDFOgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCiągnik C-912.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 06.08.2020r.

PDFOgłoszenie ciągnik gąsiennicowy DT-75 M.pdf   PDFFormularz oferty sprzedaż DT-75 M.pdf   PDFOgłoszenieOUnieważnieniiuPrzetarguCiągnik DT-75M.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika rolniczego typu C-912 wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym TUR-5 T-273/2. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 21.08.2020r.

PDF2 Ogłoszenie Sprzedaż Ciągnika C-912.pdf    PDF2 Regulamin Sprzedaży Ciągnika C-912.pdf   PDF2OgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCiągnik C-912.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza II przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 24.08.2020r.

PDF2 Ogłoszenie Ciągnik Gąsiennicowy DT-75M.pdf    PDF2 Regulamin Sprzedaży Ciągnika DT-75 M.pdf  PDF2 OgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCiągnik DT-75.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza III przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika rolniczego typu C-912 wraz z zamontowanym ładowaczem czołowym TUR-5 T-273/2. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 02.09.2020r.

PDF3 Ogłoszenie sprzedaż ciągnika C-912.pdf   PDF3 Regulamin sprzedaży ciągnika C-912.pdf   PDFOgłoszenieOWyborzeCiągnik C-912.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza III przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 03.09.2020r.

PDF3 Ogłoszenie ciągnik gąsiennicowy DT-75 M.pdf    PDF3 RegulaminSprzedaży ciągnika DT-75 M.pdf   PDF3 OgłoszenieOUnieważnieniuPrzetargCiągnik DT-75.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza IV przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 16.09.2020r.

PDF4 Ogłoszenie ciągnik gąsiennicowy DT-75 M.pdf   PDF4 Regulamin sprzedaży ciągnika DT-75 M.pdf  PDF4 OgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCiągnik DT-75.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza V przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 24.09.2020r.

 

PDF5 Ogłoszenie ciągnik gąsiennicowy DT-75 M.pdf   PDF5 Regulamin sprzedaży ciągnika DT-75 M.pdf  PDF5 OgłoszenieOUnieważnieniuPrzetarguCągnik DT-75M.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza VI przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż ciągnika gąsiennicowego DT-75M. Specyfikację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów". 

Termin składania ofert - 07.10.2020r.

PDF6 OgłoszenieCiągnikGąsiennicowy DT-75M.pdf   PDF6 RegulaminSprzedażyCiągnik DT-75M.pdf  PDF6 OgłoszenieOWyborzeCiągnik DT-75M.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Dostawę materiałów preizolowanych do budowy/przebudowy sieci i przyłączy cieplnych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie w 2021r. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 16.04.2021r.

PDFIWZruryZECNamysłów2021.pdf  PDFKlauzula informacyjna ZEC rury 2021.pdf  PDFOgłoszenieO UnieważnieniuPrzetarguRury2021.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Sukcesywne przewozy w 2021r. transportem kolejowym ok. 5 800 ton miału węglowego dla potrzeb ZEC Namysłów Sp. z o.o. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów, ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert : 10.05.2021r.

PDFIWZtranspMiału 2021.pdf  PDFKlauzula informacyjna ZEC transport kolejowy.pdf  PDFOgłoszenieOwyborzeKolej 2021.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Rozładunek z wagonów oraz przewóz transportem samochodowym ok. 5 800 ton  miału węglowego na plac składowy ZEC Namysłów przy kotłowni ul.Reymonta w 2021 roku. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony inernetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert - 26.04.2021r.

PDFIWZtranspSamoch2021.pdf   PDFKlauzula informacyjna Rozładunek ZEC 2021.pdf  PDFOgłoszenieOWyborzeRozładunek2021.pdf


ZEC Namysłów Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Zakup i dostarczenie koparko - ładowarki dla potrzeb ZEC Namysłów Sp. z  o.o. Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Namysłów ul.Łączańska 12 lub pobrać ze strony inernetowej Gminy Namysłów (www.namyslow.eu) w zakładce "Spółki Gminy Namysłów".

Termin składania ofert - 14.05.2021r.

PDFIWZ Zakup koparko-ładowarki.pdf   PDFKlauzula informacyjna Ładowarka 2021.pdf   PDFOdpowiedźNaZapytaniaŁadowarka2021.pdf  PDF2OdpowiedźNaZapytaniaŁadowarka2021.pdf  PDFOgłoszenie O Wyborze Koparka2021.pdf