Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka  z o.o. w Namysłowie jest spółką Gminy Namysłów. Spółka powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XV/213/2000 z dnia 25.01.2000 r. w wyniku połączenia jednoosobowych spółek Gminy Namysłów tj. Wodociągów Namysłowskich Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOSORT” Sp. z o.o. w Namysłowie - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Gabrielii Łuczków w Namysłowie w dniu 14.02.2000 r. Rep. A Nr 674/2000 Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000033145 Spółce nadano numer statystyczny REGON 531622986.

 

Informacje o majątku Spółki

 

Kapitał zakładowy w wysokości: 43.274.000,00 zł

Lista Wspólników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie:

 

Lp.

Nazwa i siedziba Wspólnika

Wartość udziału

Ilość udziałów

Wartość łączna udziałów

1.

Gmina Namysłów
ul. Dubois 3
46-100 Namysłów

1.000,00 zł

32.255

32.255.000,00 zł

2.

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

1.000,00 zł

4.891

4.891.000,00 zł

3.

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

1.000,00 zł

2.279

2.279.000,00 zł

4.

Gmina Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

1.000,00 zł

1.952

1.952.000,00 zł

5.

Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

1.000,00 zł

1.897

1.897.000,00 zł

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2019
  przez: Pracownicy Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie
 • opublikowano:
  25-09-2019 10:56
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  25-09-2019 10:57
  przez: Wojciech Jajdelski
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie
  odwiedzin: 76
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×