Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.11.2019.JC Namysłów, dnia 19.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia,
  4) wniosku o nieupublicznianie danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
  7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
  8) zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody,
  9) obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
  10) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  11) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów,
  12) wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Fior

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2019
  przez: Ewelina Małko
 • opublikowano:
  19-07-2019 14:16
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 494
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×