Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, jest udostępniana na wniosek.

Urząd Miejski w Namysłowie umożliwia skopiowanie informacji, jej wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Miejski w Namysłowie obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miejski w Namysłowie musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Miejski w Namysłowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd Miejski w Namysłowie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2019
  przez: Aurelia Lesner
 • opublikowano:
  28-08-2019 07:38
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  28-08-2019 07:39
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 1244
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu