Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Or.0033.76.2019.EM Namysłów, dnia 21.10.2019 r.

Zawiadomienie
o zwołaniu III sesji Namysłowskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów zwołuję III sesję Namysłowskiej Rady Seniorów, która odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Zofię Bachrynowską i wręczenie listu gratulacyjnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad i zatwierdzenia porządku obrad sesji.
 4. Apel o kulturę dyskusji na sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
 5. Informacja na temat organizacji "Wspólnego śpiewania".
 6. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
 7. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych dla stowarzyszeń i związków.
 8. Problematyka dofinansowania składanych preliminarzy do budżetu Namysłowskiej Rady Seniorów.
 9. Przyjęcie protokołu z II sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad III sesji Namysłowskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący Namysłowskiej Rady Seniorów
/-/ Elżbieta Rzewuska