Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykaz budynków gospodarczych stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do najmu

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek B, III piętro) wywieszony został wykaz budynków gospodarczych stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do najmu.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski