Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

 1. działkę nr 147/2, k. m. 1, o powierzchni 0,2893 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00042317/1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 2. działkę nr 183/4, k. m. 1, o powierzchni 0,3189 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00021766/0, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 3. działki nr 12/34, o powierzchni 0,5500 ha oraz nr 12/35, o powierzchni 0,5751 ha, k. m. 3, położone w Namysłowie, zapisane wksiędze wieczystej nr OP1U/00075500/1, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 4. działkę nr 1202/7, k. m. 11, o powierzchni 0,0018 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00013816/7, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 5. działkę nr 918/32, k. m. 7, o powierzchni 0,0072 ha, położoną w Namysłowie, zapisaną wksiędze wieczystej nr OP1U/00083390/5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 6. działkę nr 263/2, k. m. 1, o powierzchni 0,2400 ha, położoną w Smarchowicach Wielkich, zapisaną w księdze wieczystej nr OP1U/00079961/8, przeznaczoną do zamiany

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Kinga Hyrycz
 • opublikowano:
  28-11-2019 13:14
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 244
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu