Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17). Gmina Namysłów ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2020 wynosi:

 1. na 1 wychowanka przedszkola - 12.410,51 zł rocznie (1.034,21 zł - miesięcznie);
 2. na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 55.153,04 zł rocznie (4.596,09zł miesięcznie);
 3. na 1 dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 16.836,19 zł rocznie (1403,02 zł - miesięcznie);
 4. na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii) - 4.876,69 zł rocznie (406,39 zł - miesięcznie);
 5. na 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - 20.900,10 zł rocznie (1.741,68 zł- miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Namysłów wynosi:

 1. liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbą uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 970;
 2. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 12;
 3. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadające opinie, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 21;
 4. dzieci niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 10;
 5. dzieci niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy - prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) - 4.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu
/-/ Renata Król

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2020
  przez: Marta Lorenc
 • opublikowano:
  20-01-2020 08:17
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  22-01-2020 08:28
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 278
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu