Przejdź do treści strony WCAG

Petycje w 2020 roku

Tytuł Dokumenty do pobrania
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego a w szczególności dofinansowania rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie i żywność dla osób potrzebujących Petycja z dn. 01-06-2020 r.
Petycja w sprawie zmian w prawie miejscowym a w szczególności wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej" Petycja z dn. 03-04-2020 r.
Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązania Burmistrza Namysłowa do wykonania, publikacji i przekazania innym jednotkom tej uchwały Petycja z dn. 24-03-2020 r.
Petycja w sprawie równego traktowania dzieci z Akademii Piłkarskiej Namysłów w dostępie do gminnej infrastruktury sportowej Petycja z dn. 11-03-2020 r.
Odpowiedź z dn. 08-04-2020 r.
Petycja w sprawie zmiany dzierżawcy obwodu 23 Grodziec Petycja z dn. 10-03-2020 r.
Odpowiedź z dn. 23-03-2020 r.
Petycja w sprawie remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Minkowskie Petycja z dn. 20-01-2020 r.
Petycja w sprawie akceptacji w relacjach z Interesantami/Petentami płatności bezgotówkowych Petycja z dn. 21-01-2020 r.
Odpowiedź z dn. 31-01-2020 r.
Pismo z dn. 31-01-2020 r.