Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2022 roku

W dniu 15 listopada 2021 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 755/VII|/21 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

W dniu 22 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr 475/VIII/21 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr 476/VIII/21 uchwaliła budżet gminy na 2022 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 133 081 303,99 zł, natomiast wydatki na poziomie 148 825 096,81 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 15 743 792,82 zł.

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 508/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2022 r.
  • Uchwała Nr 509/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2022 rok
  • Uchwała Nr 510/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów